Tankstations

in transitie

Tankstations in transitie

De energietransitie is een van de meest ingrijpende uitdagingen waar onze maatschappij de komende decennia voor staat.  Een belangrijk onderdeel hiervan vormt de verregaande elektrificatie van het wegverkeer. Deze elektrificatie leidt ertoe dat de tankstations hun huidige functie als verkooppunt voor motorbrandstoffen langzaam maar zeker gaan verliezen. Daar tegenover staat een sterke behoefte aan groei van laadinfrastructuur, waterstofstations en nieuwe concepten zoals ‘mobility hubs’. De invulling van deze nieuwe infrastructuur zal voor een belangrijk gedeelte plaats vinden op bestaande tankstations. Het zijn onontkoombare  ontwikkelingen die om regie door overheden vragen.

Het formuleren van een passende strategie en uitvoering daarvan zijn vaak complexe en tijdrovende processen waarbij de oliemaatschappijen en kleinere particuliere ondernemers de belangrijke (tegen)spelers zijn. Mondige stakeholders met tankstation locaties als potentiele ‘stranded assets’  maar locaties die tegelijkertijd zeer interessant zijn voor de uitrol van de nieuwe infrastructuur. Partijen bovendien met een grote kennisvoorsprong over distributienetwerken ten behoeve van het wegverkeer.

BlueBridging Consultancy helpt overheden bij deze transitie en slaat bruggen tussen de betrokken partijen om deze grote uitdagingen voor alle partijen om te zetten in nieuwe kansen. Kansen op een schone en ook economisch duurzame toekomst.