Tankstations

in transitie

Tankstations in transitie

De energietransitie is een van de meest ingrijpende uitdagingen waar onze maatschappij de komende decennia voor staat.  Een belangrijk onderdeel hiervan vormt de verregaande elektrificatie van het wegverkeer. Deze elektrificatie leidt ertoe dat de tankstations hun huidige functie als verkooppunt voor traditionele motorbrandstoffen langzaam maar zeker gaan verliezen. Daar tegenover staat een sterke behoefte aan groei van laadinfrastructuur, waterstofstations en nieuwe concepten zoals ‘mobility en energyhubs’. De invulling van deze nieuwe infrastructuur zal voor een gedeelte plaats vinden op bestaande tankstations. Het zijn onontkoombare  ontwikkelingen die enerzijds om regie door overheden vragen en anderzijds ondernemers in de weggebonden energiemarkt voor grote uitdagingen stelt en grote kansen biedt.

Het formuleren van een passende strategie en uitvoering daarvan zijn vaak complexe en tijdrovende processen waarbij de overheden, oliemaatschappijen en particuliere ondernemers belangrijke spelers zijn.  Marktpartijen met tankstation locaties die de energy-hub van de toekomst kunnen zijn maar evengoed een ‘stranded asset’  blijken te hebben die wel zeer interessant kan zijn voor herontwikkeling, naar bijvoorbeeld woningbouw. Marktpartijen bovendien met veel  kennis over distributienetwerken ten behoeve van het wegverkeer en met bestaande klantennetwerken die hun wagenpark gaan elektrificeren. Allemaal partijen die in actie willen en moeten komen om deze transitie succesvol te overleven.

BlueBridging Consultancy helpt overheden en marktpartijen bij deze transitie en slaat bruggen tussen de betrokken partijen om deze grote uitdagingen voor alle partijen om te zetten in nieuwe kansen. Kansen op een schone en economisch duurzame toekomst voor de volgende generaties. 

BlueBridging Consultancy is een onderdeel van BZO Tankstations.

www.bzo-tanksations.nl