Oprichter

.

Wiebe Alzerda Winkel

BlueBridging Consultancy is opgericht door  Wiebe Alzerda Winkel. Wiebe begon in 1999 met BZO Tankstations, het eerste adviesbureau specifiek gericht op tankstations en exclusief werkend voor overheden. Daarvoor was Wiebe werkzaam bij Texaco Nederland B.V.  als onder meer bedrijfsjurist en projectmanager Business Development.

BZO Tankstations richt en richtte zich met name op vastgoedgerelateerde vraagstukken rond tankstations. Van huurprijswaarderingen tot veilingen en van uitkoopregelingen naar contractverlengingen. Maar de wereld van de tankstations verandert in hoog tempo. Dat vraagt om een bredere focus en meer verbindende aanpak. Overheid en markt moeten deze transitie samen doen. Meer ‘met elkaar’ dan ‘tegenover elkaar’. 

Door de jarenlange ervaring als adviseur van overheden bij allerhande vraagstukken rond tankstations combineert Wiebe zijn grote inhoudelijke kennis met een scherp analytisch vermogen, goede onderhandelingsvaardigheden en een uitstekend gevoel voor bestuurlijk-maatschappelijke verhoudingen.  

Vertrouwen, betrouwbaarheid en in integriteit staan daarbij altijd voorop.