Dienstverlening van BlueBridging Consultancy

BlueBridging Consultancy is een gespecialiseerd kantoor dat overheden helpt en adviseert bij de transitie van de bestaande lokale/regionale infrastructuur van tankstations naar een marktsituatie die gericht is op (vrijwel) 100% elektrische mobiliteit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van meer dan twintig jaar lange ervaring op het snijvlak van overheid, oliemaatschappijen en tankstation-exploitanten. BlueBridging Consultancy biedt overheden de noodzakelijke commerciële, juridische en beleidsmatige expertise van deze markt om deze transitie op lokaalniveau tot een succes te maken.

BlueBridging Consultancy

  • Het opstellen van een lange termijn strategie met knelpuntanalyse inclusief prioritering  van de sanering, opheffing en potentiele herontwikkeling van tankstation locaties vanuit ruimtelijk, juridisch, stedenbouwkundig en bedrijfseconomisch perspectief.
  • Het uitvoeren van deze strategie door het voeren van overleg met marktpartijen en/of brancheorganisaties.
  • Advisering en proces- en/of contractbegeleiding bij opheffing en/of transformatie van individuele tankstations en de uitbreiding met (snellaad-)voorzieningen bij tankstations.
  • Het smeden van samenwerkingsverbanden tussen overheden en marktpartijen actief in de tankstation branche, de laadinfrastructuur en/of de woningbouw.
  • Advisering over de ontwikkeling van de laadinfrastructuur mede in relatie tot het aanwezige aanbod van tankstations.
  • Het begeleiden van de uitgifte van nieuwe (snel)laadlocaties in het openbaar gebied.

Netwerkfunctie

Naast de eigen kennis en expertise biedt BlueBridging Consultancy haar klanten, waar dat in het kader van een opdracht nodig is, toegang tot een netwerk van andere toegewijde topspecialisten. Of het nu gaat om de technische aspecten van laadinfrastructuur, de vraagontwikkeling van de EV-markt, waterstoftechniek, juridische specialisten op gebied van huurrecht, ruimtelijke ordening en onteigening. BlueBridging Consultancy vormt met deze partijen het relevante kenniswerk voor de transitie van de motorbrandstoffenmarkt.

Partijen met wie wij samen werken zijn onder andere: 

EV Consult in Amsterdam 

Advocaten- en notarissenkantoor Pels Rijcken in Den Haag

Ingenieursbureau IOB in Hellevoetsluis

 

Voor wie werken wij

BlueBridging Consultancy werkt voor overheden. In bijzondere gevallen kunnen ook marktpartijen als opdrachtgever fungeren, mits dit niet tot belangentegenstellingen leidt.