Dienstverlening van BlueBridging Consultancy

BlueBridging Consultancy is een gespecialiseerd kantoor dat overheden en marktpartijen helpt en adviseert bij de transitie van de bestaande lokale/regionale infrastructuur van tankstations naar een marktsituatie die gericht is op (vrijwel) 100% elektrische mobiliteit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van meer dan twintig jaar lange ervaring op het snijvlak van overheid, oliemaatschappijen en tankstation-exploitanten. BlueBridging Consultancy biedt overheden de noodzakelijke commerciële, juridische en beleidsmatige expertise van deze markt om deze transitie op lokaalniveau tot een succes te maken. BlueBridging Consultancy biedt marktpartijen expertise in de omgang met overheden om deze transitie tot een ondernemers-succes te maken.

BlueBridging Consultancy

  • Het voor gemeentelijke en provinciale in overleg met marktpartijen opstellen van een lange termijn strategie met knelpuntanalyse inclusief prioritering  van de sanering, opheffing en potentiële herontwikkeling van tankstation locaties vanuit ruimtelijk, juridisch, stedenbouwkundig en bedrijfseconomisch perspectief.
  • Het uitvoeren van deze strategie door het voeren van overleg met marktpartijen en/of brancheorganisaties.
  • Advisering en proces- en/of contractbegeleiding bij opheffing en/of transformatie van individuele tankstations en de uitbreiding met (snellaad-)voorzieningen bij tankstations.
  • Het smeden van samenwerkingsverbanden tussen overheden en marktpartijen actief in de tankstation branche, de laadinfrastructuur en/of de woningbouw.
  • Advisering over de ontwikkeling van de laadinfrastructuur mede in relatie tot het aanwezige aanbod van tankstations.
  • Het begeleiden van de uitgifte van nieuwe (snel)laadlocaties in het openbaar gebied.

BlueBridging Consultancy richt zich op plaatselijk en regionaal niveau op de ontwikkeling van de waardeketen rond  toekomstig elektrisch vervoer waarbij we ook zoeken naar de toegevoegde waarde die bestaande tankstationlocaties in de toekomst voor een gebied kunnen hebben. Die toegevoegde waarde kan bestaan in een transformatie naar een brede energy-hub, maar ook in het ruimte bieden voor nieuwe bestemmingen, zoals woningbouw.  BlueBridging Consultancy wil marktpartijen en overheden verbinden om gezamenlijk deze transitie vorm te geven en tot een succes te maken.   

 

 

Netwerkfunctie

Naast de eigen kennis en expertise biedt BlueBridging Consultancy haar klanten, waar dat in het kader van een opdracht nodig is, toegang tot een netwerk van andere toegewijde topspecialisten. Of het nu gaat om de technische aspecten van laadinfrastructuur, de vraagontwikkeling van de EV-markt, de rol van waterstof, juridische specialisten op gebied van huurrecht, ruimtelijke ordening en onteigening. BlueBridging Consultancy vormt met deze partijen het relevante kenniswerk voor de transitie van de motorbrandstoffenmarkt.

BlueBridging Consultancy richt zich op plaatselijk en regionaal niveau op de ontwikkeling van de waardeketen rond  toekomstig elektrisch vervoer en met bijzondere blik naar de rol die bestaande tankstationlocaties daarbij kunnen spelen. BlueBridging Consultancy kan marktpartijen en overheden verbinden.  


Voor wie werken wij

BlueBridging Consultancy werkt voor gemeenten, provincies, tankstation-eigenaren en-exploitanten en bedrijven die actief zijn in de markt voor laadinfra en waterstofstations. Per project wordt vooraf nauwkeurig bekeken of er geen sprake is van belangentegenstellingen.